Under en exklusiv måndagskväll på Högkvarteret bjuder ÖFA-kollektivet på ÖFA: Solon.

Först ut Ewa Wikström med sitt soloprojekt Eocean. Efter många år, många band, många länder, många instrument, många erfarenheter så får vi ta del av hennes känsliga musik. Direkt från hennes hjärta- genom en vacker, personlig röst, och med dragspel, gitarr och piano – till våra kroppar.

Här kan man lyssna på hennes musik:
http://www.myspace.com/eoceanmusic

Sedan Emma Tolander med den intima dansföreställningen ÖFA: Emma, don’t move to Finland! där hon dansar mycket abstrakt och allvarligt okomplicerat kring frågorna: Var är jag älskad? Vad ska hända med mitt lille liv? Var ska jag ta vägen?
ÖFA: Emma, don’t move to Finland! har spelat på flera dansfestivaler i Finland, men aldrig tidigare i Sverige.

Dessutom den spelar den oefterhärmliga Siri Hjorton-Wagner musik som hjärtan och kroppar i vibration.

Kom och dela denna magiska måndag med oss och se vad enskilda partiklar ur ett kollektiv har att berätta.

Kärlek!

For on exclusive monday night at Högkvarteret, the ÖFA-collective presents: ÖFA: Solon.

First up Ewa Wikström with her solo project Eocean. After many years, many bands, many countries, many instruments, many experiences we have the the lovely opportunity to hear her sensitive music. Straight from her heart, through a beautiful, personal voice, and accordion, guitar and piano – to our bodies.

After that, Emma Tolander will perform the intimate dance ppiece ÖFA: Emma, don’t move to Finland! where she dances very abstract, serious and straightforward about the questions: Where am I loved? What will happen to my little life? Where will I go?
ÖFA: Emma, don’t move to Finland! has played in several dance festivals in Finland, but never before in Sweden.

Also, the unique Siri Hjorton-Wagner will play music that sets your heart and body on fire.

Come and share this magical Monday with us and see what the individual particles from a collective has to say.

Love!