Den fjärde koreografen i projektet ÖFA: DANCE är Malin Hellkvist Sellén! Malin Hellkvist Sellén arbetar som koreograf med Stockholm och Sverige som bas. Hon utbildade sig vid Danshögskolans koreografutbildning 1998-2001 och har frilansat sedan examinationen. Sedan 2000 har hon skapat ett flertal verk däribland Projekt – genusneutral armé på uppdrag, Dom ger tanken kropp, Kung Kristina och Bättre folk.