Dansare och koreograf. ÖFA: Sand som blev till guld som blev till diamant och nu är oförstörbart.