Skådespelare och producent. ÖFA: En plattform där jag får utvecklas och experimentera. En gemenskap som gör det lättare att växa. En grupp fri från pekpinnar.