finding memory

FINDING MEMORY

Finding memory är ett konst- och forskningsprojekt där sociologen Katarina Winter och koreografen Nadja Hjorton letar efter alternativa berättelser och positioner i kroppsminnen. Enkelt beskrivet handlar det om att transformera kroppsminnen.
Finding memory är ett försök att kartlägga kroppen – en kropp, din kropp, allas kroppar – genom
minnesarbete och fysiska praktiker. Vad kan våra minnen berätta om oss och om vår tid? Hur kan vi
förstå en kropp genom dess fysiska upplevelser och minnen? Finding memory är en idé om att praktiskt integrera
koreografi och sociologi och gemensamt skapa en föreställning.
Projektet är ett konstprojekt men kan också ses som en sociologisk fältstudie i kroppsminnen. Vi är
intresserade av hur kropp och identitet skapas i språket och i performativa processer. Vi vill utforska
vad vi genom språket befäster och manifesterar i relation till kroppen och utmana de historier om
kroppen som redan är inskrivna i vårt samhälle. Vidare vill vi utveckla en metod för att synliggöra
andra, alternativa berättelser och minnen i de befintliga.

Finding Memory is an art project and a research project where the sociologist Katarina Winter
and the choreographer Nadja Hjorton are looking for alternative narratives and positions in human
body memories. Finding Memory is an attempt to map out life – a life, your life, everyone’s life –
through memory work and physical practices. What is a life seen under the microscope of physical
experiences. How can we understand a body by its aktivities? What can our memories tell us
about ourselves and about our time?

Katarina and Nadja will do a presentation of their work in November in BAS, ÖFA-kolletivets studio in Bandhagen, Stockholm. More information soon.

Supported by Konstnärsnämnden– the Swedish Arts Grants Committee