ÖFA-kollektivet söker ständigt efter nya konst-kombinationer och arbetssätt. ÖFA: DANCE hade sin premiär på Stockholms stadsteater i Skärholmen den 3 september 2010. Sju av Sveriges finaste koreografer, bland andra Halla Olafsdottir, Gunilla Heilborn, Dorte Olesen och Malin Hellqvist-Sellén, fick fria händer att under varsin dag att göra vad de ville med kollektivet. Efter det var de hierarkier omkull, och det kollektiva arbetet påbörjades. ÖFA har gjort sin egen tolkning av begreppet dans. Resultatet är en föreställning – en explosiv korsbefruktning av idéer, misstag, stolthet, klumpighet, flyttar, underklänningar och förskott.

ÖFA:DANCE genomfördes med stöd från Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Kulturförvaltningen.

•••••••

The ÖFA-collective is constantly looking for new art combinations and work methods. ÖFA: Dance had its premier at the Stockholm Stadsteater in Skärholmen on the 3rd of September 2010. Seven of Sweden’s finest choreographers, among others Gunilla Heilborn, Dorte Olesen and Malin Hellqvist-Sellén, each had one day with the ÖFA-collective, where they were given free hands to work with them as they chose. After that, the hierarchies were knocked over, and the collective work began. ÖFA has made its own interpretation of the concept of dance. The result is a performance – an explosive cross-fertilization of ideas, mistakes, pride, clumsiness, moves, slips and advances.

ÖFA: DANCE was supported by The Swedish Arts Council, The Swedish Arts Commitee and The City of Stockholm.

ÖFA: DANCE trailer