I augusti organiserar ÖFA-kollektivet, som en av partnerorganisationerna i projektet H.O.M.E, ett “öppet hus” där konstnärer från olika delar av Europa möts under en vecka på en av ÖFA-medlemmarnas lantgård utanför Uddevalla i Sverige. Mötet är en del av det pilotprojekt för konstnärers mobilitet som ÖFA-kollektivet utarbetar tillsammans med sex andra europeiska kulturorganisationer. Under tio sommardagar kommer deltagarna att bo, umgås, arbeta och diskutera förutsättningarna för sitt konstutövande tillsammans. Det gemensamma uppdraget är att skapa en mytologisk skulpturpark i skogen och den sista dagen bjuds traktens alla sommarkatter in till en gårdsfest och guidad tur genom augustinatten!

Mer information:

H.O.M.E har beviljats bidrag av den Europeiska Kommissionen för att under 2009-2011 testa och utvärdera sin modell för konstnärers mobilitet. Ansökande och ansvarig organisation är Kud Ljud (Slovenien) i samarbete med NEC (Slovenien), ÖFA-kollektivet (Sverige), Lomomania (Portugal), YEPCE (Frankrike) och Sacred Places (Belgien). Under projektet kommer fem olika öppna hus att äga rum, organiserade av de olika partnerorganisationerna.