ÖFA har hållit workshops och föreläsningar på följande platser:

Ung Kultur Möts – UKM:s riksfestival på Uppsala Konsert & Kongress.

Wijks folkhögskola

Skapande skola (i projektet Hemligheter)

Konstfack