vgtp

 

ÖFA:s allra första föreställning, första affisch och första sökta (och beviljade) projektmedel. 

Vi kallade det collageföreställning och VAR GOD TAG PLATS! hade premiär på Reginateatern i Uppsala, september 2006.