Turteatern har ÖFA-kollektivet på residens och låter oss härja fritt på lilla scenen denna vinter. Vi passar på att presentera ett gäng av vår föreställningar. I samband med festivalen Yet another fine selection på MDT så visar ÖFA dagföreställningar på Turteatern. Kom och ta del av Emma Tolanders solo TUR Improvisations, Amanda Apetrea & Mica Sigourneys I’m a very understanding woman, den 4 december, and take the opportunity to experience the english version of “What happens in Kärrtorp stays in Kärrtorp” on december 5th!

Biljetter: 

200 kr ordinarie pris

100 kr arbetssökande, studerande eller pensionär

50 kr med YAFS festivalpass från MDT

Om du går på en av våra shower på TUR får du vid uppvisande av biljetten MDTs festivalpass för det förmånliga priset 50 kr. En mycket bra deal!

Kom oxå till MDT http://mdtsthlm.se/artists/festival-yet-another-fine-selection/

OBS OBS vi presenterar vi även “ÖFA: DANCEOKE för stora och små” 21-22 november (se separat event https://www.facebook.com/events/793073564134432/permalink/797448600363595/) samt “What happens in Kärrtorp stays in Kärrtorp” på svenska den 13-14, 19-20 december (se separat event: https://www.facebook.com/events/430200290497537/).

ÖFA-kollektivet är ett feministiskt scenkonst- och diverse annat-kollektiv som består av 22 kvinnor. Vi startade 2004. ÖFAs verksamhet har de senaste åren växt med en amöbalik kvalité, såsom kollektivt arbete tenderar att göra, bortom enstaka individers kontroll eller vision. Vi arbetar alltid med en platt hierarki och med ett normkritiskt perspektiv. ÖFA är kända för vår evigt turnérande ÖFA:DANCEOKE, för vår stora performance fester samt för våra många scenproduktioner. Mer info på ofakollektivet.se

Program:

3e december kl.09.00 & 10.00

ÖFA: DANCEOKE for kidz (endast för förskolor och speciellt inbudna)

ÖFA DANCEOKE för stora & små_3

4e december kl.14.00

TUR IMPROVISATIONS

Emma Tolander använder sin välslipade känslighet och djupa brunn av kunskap för att dansa just den dans Kärrtorp behöver just denna dagen. Det kommer bli mycket personligt.

TUR_Improvisations

I’M A VERY UNDERSTANDING WOMAN

I’m a very understanding woman är en blandning av dansuttryck, komik, satir och värme förstärkt av en hel del smink, peruker och kostymer. I verket gestaltar duon drömmen om en bättre värld sedd genom känslomässiga, äkta, ibland satiriska, queer-trans-utopiska-feministiska glasögon. I det glättiga, utlevande, finns en underström av lidande, hemliga kunskaper, förståelse och missförstånd.

Mica Sigourney är värd för en dragshow på sin klubb Club Something i San Franciscos berömda stadsdel SOMA samt arbetar med dans och koreografi i USA och Europa. Amanda Apetrea är med i ÖFA-Kollektivet och sågs senast i ÖFA: MONSTER på Zebradans i Stockholm. Daniel Åkerström-Steen har arbetat i olika teateruppsättningar som Liv Strömkvisttänker på dig och med musikern Min Stora Sorg.

Av och med: Amanda Apetrea (ÖFA) och San Fransiscobaserade artisten Mica Sigourney

Scenografi och kostym: Daniel Åkerström-Steen

Foto: Märta Thisner

Genomförs med stöd från Kulturrådet och Stockholm stads kulturförvaltning.

I'm a very understanding woman_img_1380

5e december kl.14.00

WHAT HAPPENS IN KÄRRTORP STAYS IN KÄRRTORP

Välkommen till Kärrtorp! What happens in Kärrtorp Stays in Kärrtorp.

Guidad av ÖFA-kollektivet får du bege dig in det omslutande teaterrummet där du tillsammans med ÖFA testar dess gränser. Du kan känna dig trygg. ÖFA vet vad de gör. De kan många saker, till exempel en del om Dionysos, kåthet, togor och slutna rum.

Det händer där, det händer då och ingen annan än vi som är där behöver få veta.

Här finns potential för att släppa loss, för att känna gemenskap och pirrande lust. Om vi inte förändrar världen så kan vi i alla fall kan förändra rummet vi är i. Vi kanske kan få det att gunga.

Koncept/idé & performers: Nadja Hjorton, Siri Hjorton Wagner, Lisen Rosell och Amanda Apetrea från ÖFA-kollektivet.

Husband: Anna-Karin Westerlund & Lisa Björänge

Föreställningen är en samproduktion med Uppsala stadsteater och den hade urpremiär på Uppsala stadsteater hösten 2014 och hette då What happens in Uppsala stays in Uppsala

Gruppfoto-whiusiu

********************************in english***********************

ÖFA: ON TUR

This winter ÖFA is in residency at TUR-teatern and they let us roam freely at their small stage. In connection with the festival Yet Another Fine Selection at MDT, ÖFA gives the daytime shows at Turteatern. Come and take part of Emma Tolanders solo TUR Improvisations, Amanda Apetrea and Mica Siguorney’s I’m a very understanding woman on the 4th and take the chance to experience What happens in Kärrtorp stays in Kärrtorp on december 5th!

Tickets:

200 kr

100 kr unemployed, students and seniors.

50 kr with YAFS festival pass from MDT

If you buy a ticket to one of our show at Turteatern, you get the YAFS festival pass at the reduced price 50 kr at MDT. A very good deal!

You should also come to MDT http://mdtsthlm.se/artists/festival-yet-another-fine-selection/

OBS OBS we also presents “ÖFA: DANCEOKE” 21-22 November (see seperate event https://www.facebook.com/events/793073564134432/permalink/797448600363595/) and “What happens in Kärrtorp stays in Kärrtorp” in swedish on the 13-14 and 19-20 December (see seperate event: https://www.facebook.com/events/430200290497537/).

The ÖFA-collective is a stage art, and more, collective of 22 women. We started in 2004. ÖFA’s work has the last years grown with the quality of an amoeba, as collective work tends to do, far beyond any individual’s control or visions. We always work with a flat hierarchy and a normcritical perspective. ÖFA is known for our ever touring ÖFA: DANCEOKE, our big performance parties and our many stage productions. More about ÖFA on ofakollektivet.se

Program:

3d of December 9.00 & 10.00

ÖFA: DANCEOKE for kidz

(for schools and special guests only)

4th of December 14.00

TUR IMPROVISATIONS

Emma Tolander will use her sharp sensitivity and deep well of knowledge to dance the dance that Kärrtorp needs on this particular day. It will be highly personal.

I’M A VERY UNDERSTANDING WOMAN

“I’m a very understanding woman” is a mix of dance expression, comedy, satire and generosity strengthened by loads of makeup, wigs and costumes. The work portrays the performers dream of a better world, a world seen through emotional, authentic, sometimes satirical, queer trans-utopian feminist glasses. In the glossy and dissolute, there is an undercurrent of suffering, secret knowledge, understanding and misunderstanding.

The performance takes off in expressions from Vaudevillian slapstick, drag and 1970’s horror movies. By recreating and exploring scenes from this genre the performers bodies become female bodies and the audience’s gaze becomes the male gaze. I’m a very understanding woman is a violent love story where everyone is given the opportunity to become and be women, for life, or only for a while.

With and by: Amanda Apetrea & Mica Sigourney.

Set and light design, costumes: Daniel Åkerström-Steen.

With support from the Swedish Arts Council and the City of Stockholm. Co-produced by MDT. This presentation is part of the project [DNA] Departures and Arrivals, which is co-financed by the Creative Europe program of the European Commission.)

5th of December 14.00

WHAT HAPPENS IN KÄRRTORP STAYS IN KÄRRTORP

Welcome to Kärrtorp! What Happens in Kärrtorp Stays in Kärrtorp.

Guided by the ÖFA-collective, you enter an embracing theater room where you together with ÖFA will be trying it’s limits. You may feel safe. ÖFA know what they are doing. They know many things, such as the world of Dionysos, horniness, togas and closed rooms.

It happens there and then, and no one other than us who are there need know.

There is the potential to let go, for togetherness and for some tingling desire. Maybe we won’t change the world but at least we will change the room we are in. Maybe we’ll even make it groove.

Concept / idea and performers: Nadja Hjorton, Siri Hjorton Wagner, Lisen Rosell and Amanda Apetrea from the ÖFA-collective.

Band: Anna-Karin Westerlund & Lisa Björänge

The show is a co-production with the Uppsala City Theatre and premiered at Uppsala City Theatre autumn of 2014, and was then called What Happens in Uppsala stays in Uppsala.